0475 23 90 64

Keuring van uw stookolietank aan een scherpe prijs

Keuring stookolietank: vanaf € 125,00. De prijs is incl. btw

Een periode keuring van uw stookolietank is wettelijk verplicht, zowel bij nieuwe als bestaande tanks. Bovengrondse tanks moeten eenmalig (particulieren) of driejaarlijks (bedrijven) nagekeken worden. Ondergrondse tanks om de vijf (particulieren) of twee jaar (bedrijven). Energy Services biedt u een keuring van uw stookolietank aan de scherpste prijs!

Keuring van uw stookolietank

Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde, de datum van de laatste tankcontrole en de datum van de volgende controle.

Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat. In een tank zonder groene merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren. Doet hij dat wel, dan is hij zelf aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Tankcontroles zijn niet alleen een noodzaak voor uw verzekering, ook voor het Mazoutfonds zijn ze een must.

Voor de (verplichte) periodieke keuring van uw stookolietank beschikt Energy Services over SDT Ultrasone lekdetectietoestellen. Een vacuümpomp creëert in het reservoir een progressief vacuüm. Van zodra de gecreëerde onderdruk groter is dan de hydrostatische druk, die veroorzaakt wordt door de hoogte van de vloeistof, brengen de lekken ultrasone signalen voort. Twee gevoelige sensoren in het reservoir (één boven, de tweede in de vloeistof) ontdekken zelfs de kleinste perforatie en controleren zo de dichtheid van het mazoutreservoir.

Sterke service, scherpe prijs

Wij voeren niet alleen keuringen van stookolietanks uit, wij houden al uw gegevens ook bij in een database. Die bepaalt de volgende datum van de controle. Een tweetal maanden vóór die datum brengen we u op de hoogte dat uw tank aan een hercontrole toe is. Doordat Energy Services u alle zorgen uit handen neemt, hoeft u zich niet meer om uw stookolietank te bekommeren. En om de prijs van een keuring al helemaal niet. Bovendien bent u er zeker van dat uw mazoutleverancier nooit een levering zal weigeren omdat uw tank niet gekeurd is. 

Zo keuren wij uw stookolietank

  • Visuele tankcontrole van de installatie;
  • Controle op aanwezigheid van water en slib;
  • Controle van werking overvulbeveiliging;
  • Controle van lekdetectiesysteem (indien aanwezig);
  • Op een ondergrondse tank wordt een dichtheidsproef uitgevoerd (ultrasone test);
  • Afleveren van het conformiteitsattest.

Periodieke keuring

  • Particuliere à ondergrondse tank (kleiner dan 5.000 liter): elke 5 jaar (*)
  • Particuliere à ondergrondse tank (vanaf 5.000 liter): elke 2 jaar
  • Particuliere à bovengrondse tank (kleiner dan 5.000 liter):  elke 5 jaar (**)
  • Particuliere à bovengrondse tank (vanaf 5.000 liter): elke 3 jaar

(*) Een ondergrondse tank moet wettelijk om de 5 jaar (voordien 3-jaarlijks) gecontroleerd worden met dichtheidstest. Dit sinds 1 maart 2009. Huidige vervaldagen moeten behouden blijven en worden niet automatisch verlengd. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de volgende tankcontrole.

(**) Bovengrondse tanken: alhoewel het wettelijk niet meer verplicht is, sinds 1 september 2009, raden wij u aan om de herkeuring van uw bovengrondse tank toch om de 5 jaar te laten uitvoeren. Dit om mogelijke overvullingen of morsingen tijdens de levering te vermijden. Ook om te vermijden dat de tank gaat lekken omwille van roestvorming en zo milieuschade veroorzaakt. De tank wordt sowieso ouder en het risico op lekken wordt steeds groter waardoor een preventieve tankcontrole veel problemen kan voorkomen.

Onze diensten

Op zoek naar een professioneel advies omtrent energie? Bekijk snel onze diensten:

Vrijblijvende offerte

Wenst u een vrijblijvende offerte of afspraak? 
Klik hier om ons te contacteren